<base>

<base> - базова URL адреса для веб-сторінки.

Синтаксис:

<base href="url" target="_blank|_self|_parent|_top|framename">

Параметри:

href - атрибут href.

url - базова URL адреса.

target - атрибут target.

Опис:

<base> HTML тег який вказує базове посилання URL для всієї веб-сторінки.

Усі наступні посилання у веб-сторінці будуть формуватися браузером відносто тегу <base>.

У веб-документі може бути вказаний тільки один тег <base>, який повинен знаходитися у середиті тегу <head>.

Атрибути тега <base>:
hrefбазова URL адреса
targetв якому вікні відкривати посилання

Тег <base> також має загальні атрибути.

HTML5 vs HTML4

Тег <base> входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<head><base href="https://example.com/"></head> <html><head> <base href="http://яваскрипт.укр/HTML/"> </head> <body> <ul>Посилання: <li><a href="a">http://яваскрипт.укр/HTML/a</a></li> <li><a href="b">http://яваскрипт.укр/HTML/b</a></li> <li><a href="img">http://яваскрипт.укр/HTML/img</a></li> <li><a href="/JavaScript">http://яваскрипт.укр/JavaScript</a></li> </ul> </body> </html>