<data>

<data> - машине значення вмісту.

Синтаксис:

<data>...</data>

Опис:

<data> HTML тег який вказує машине значення вмісту. Використовується коли необхідно вказати значення (код, ідетифікатор, спеціальне знасення) а у браузері відобразити текст.

Якщо вміст пов'язаний з датою і часом тоді викооистовуйте тег <time>.

Атрибути тегу data:
valueмашине значення

Тег <data> також має загальні атрибути і події.

HTML5 vs HTML4

Тег <data> входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

Чай: Карпатський чай Малина, Карпатський чай Ромашка
<div>Чай: <data value="4820024213677">Карпатський чай Малина</data>, <data value="4820024213646">Карпатський чай Ромашка</data></div>