<nav>

<nav> - набір навігаційних посилань.

Синтаксис:

<nav> <a href="URL">...</a> <a href="URL">...</a> <a href="URL">...</a> </nav>

Параметри:

<a> - тег <a>.

href - атрибут href.

URL - URL адреса посилання.

Опис:

<nav> (анг. navigation - навігація) HTML тег який визначає набір навігаційних посилань.

Не всі посилання повині розміщуватися у тегу <nav>, а лише основні.

Тег <nav> також має загальні атрибути і події.

HTML5 vs HTML4

Тег <nav> входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<nav> <a href="/меню">Меню</a>   <a href="/JavaScript/">JavaScript</a> <a href="/HTML/">HTML</a> <a href="/публікації">публікації</a> </nav>