<script>

<script> - підключає скрипт у веб-сторінку.

Синтаксис:

<script></script>

Опис:

<script> (анг. script - сценарій) HTML тег який підключає JavaScript до веб-сторінки.

Атрибути тегу script:
typeMIME тип сценарію
srcURL адреса сценарію
asyncасинхроне виконання скрипту
deferвиконання скрипту по завершенню аналізу веб-сторінки
crossoriginвикористовувати CORS при завантаженні файла скрипт
referrerpolicyяку інформацію про реферера відправити на запит до сервера

Тег <script> має загальні атрибути і події.

Приклад:

<script src="/dani/test.js"></script> <script> alert('JavaScript');</script>