<dl>

<dl> - список термінів.

Синтаксис:

<dl> <dt>термін</dt> <dd>опис терміну</dd> </dl>

Параметри:

&60;dt> - тег &60;dt>.

&60;dd> - тег &60;dd>.

Опис:

<dl> (анг. Definition List - список визначень) HTML тег який створює список термінів (визначень).

Тег <dl> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

HTML
мова розмітки гіпертексту
JavaScript
мова програмування
CSS
таблиця стилів
<dl> <dt>HTML</dt> <dd>мова розмітки гіпертексту</dd> <dt>JavaScript</dt> <dd>мова програмування</dd> <dt>CSS</dt> <dd>таблиця стилів</dd> </dl>