<h6>

<h6> - заголовок шостого рівня.

Синтаксис:

<h6>...</h6>

Опис:

<h6> HTML тег який представляє собою заголовок шостого рівня.

Існує шість рівнів залоговків: h1, h2, h2, h3, h4, h5, h6.

Заголовок першого рівня є найважливіший, заголовок шостого рівня є менш важливий.

Тег <h6> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

<h6>Заголовок шостого рівня.</h6>