<h4>

<h4> - заголовок четвертого рівня.

Синтаксис:

<h4>...</h4>

Опис:

<h4> HTML тег який представляє собою заголовок четвертого рівня.

Існує шість рівнів залоговків: h1, h2, h2, h3, h4, h5, h6.

Заголовок першого рівня є найважливіший, заголовок шостого рівня є менш важливий.

Тег <h4> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

<h4>Заголовок четвертого рівня.</h4>