<output>

<output> - результат обчислення.

Синтаксис:

<output>...</output>

Опис:

<output> (анг. output - вихід) HTML тег який представляє вивід результату обчислення (за звичай за допомогою JavaScript).

Атрибути тегу output:
forелементи які використовуються в розрахунках
formвибраний варіант у списку по замовчуванню
nameназва елемента

Тег <output> також має загальні атрибути і події.

HTML5 vs HTML4

Тег <output> входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

+ =
<form oninput="s.value = parseInt(x.value) + parseInt(y.value)"> <input type="number" id="x"> + <input type="number" id="y"> = <output name="s" for="x+y"></output> </form>