<progress>

<progress> - індикатор виконання.

Синтаксис:

<progress value="number" max="number"></progress>

Параметри:

value - поточне значення прогресу.

max - максимальне значення прогресу.

Опис:

<progress> (анг. progress - прогрес) HTML тег який представляє індикатор виконання. Використовується для відображення тривалого процесу у коді JavaScript.

Атрибути тегу <progress>:
maxмаксимальне значення
valueпоточне значення індикатора виконання

Тег <progress> також має загальні атрибути і події.

HTML5 vs HTML4

Тег <progress> входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<progress value="30" max="100"></progress> Деякі браузери якщо не вказати атрибут value відображає "бігаючий" індикатор виконання процесу: <progress max="100"></progress> Приклад відображення процесу виконання у JavaScript: <progress id="progressbar" value="0" max="1"></progress> var index=0, max=160, progres=document.getElementById('progressbar'); progres.max=max; function showProgres(){ index++; if(index<=max){ progres.value=index; setTimeout(showProgres, 50); } } showProgres();