<ul>

<ul> - маркерований список.

Синтаксис:

<ul> <li>...</li> </ul>

Параметри:

li - тег <li>.

Опис:

<ul> (анг. unordered list - не впорядкований список) HTML тег який представляє маркерований список.

Атрибути елемента ul:
typeтип маркерованого списку

Тег <ul> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

<ul> <li>хліб</li> <li>масло</li> <li>ковбаса</li> </ul>