<area>

<area> - виділена область в середині карти зображення.

Синтаксис:

<map> <area href="url" coords="coordinates" shape="shape_area"> </map>

Параметри:

<map> - тег map.

href - атрибут href.

coords - атрибут coords.

shape - атрибут shape.

Опис:

<area> HTML тег який виділяє вказану область на карті зображення і робить її активною для кліку.

Тег <area> завжди знаходиться в середині тегу <map>.

Атрибути тегу area:
hrefURL адреса посилання виділеної області на карті зображення
altальтернативний текст у виділеної області на карті зображення
координати видаленої області
shapeформа виділеної області
downloadпосилання виділеної області на карті зображення призведе до завантаження файлу
hreflangмова веб-сторінки за посиланням виділеної області
mediaвказує що посилання оптимізоване під деякі пристрої
typeMIME тип посилання
targetв якому вікні відкривати посилання виділеної області

Тег <area> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

JS JavaScript <img src="http://яваскрипт.укр/dani/test.png" width="225" height="225" usemap="#testmap"> <map name="testmap"> <area href="#" onclick="alert('JS');" coords="112,100, 75" shape="circle" alt="JS"> <area href="http://яваскрипт.укр/javascript" coords="18, 175, 207, 211" shape="rect" alt="JavaScript"> </map> JavaScript Array CanvasRenderingContext2D Number Math window <img src="http://яваскрипт.укр/dani/test.jpg" usemap="#js_site_map" width="720" height="1105"> <map name="js_site_map"> <area shape="rect" coords="5,5,700,300" href="http://яваскрипт.укр/JavaScript" target="_blank" alt="JavaScript"> <area shape="rect" coords="0,410,110,455" href="http://яваскрипт.укр/Array" target="_blank" alt="Array"> <area shape="rect" coords="155,400,515,450" href="http://яваскрипт.укр/CanvasRenderingContext2D" target="_blank" alt="CanvasRenderingContext2D"> <area shape="rect" coords="545,410,720,460" href="http://яваскрипт.укр/Number" target="_blank" alt="Number"> <area shape="rect" coords="15,475,142,520" href="http://яваскрипт.укр/Math" target="_blank" alt="Math"> <area shape="rect" coords="195,475,387,517" href="http://яваскрипт.укр/window" target="_blank" alt="window"> </map>