<embed>

<embed> - вставлення об'єктів які браузер може не підтримувати.

Синтаксис:

<embed></embed> <embed>

Опис:

<embed> (анг. embed - вбудувати) HTML тег який вставляє об'єкти (відео, флеш-ролик, звукові файли, pdf і т.п.) які браузер може не підтримувати і для яких потрібно плагін.

Сучасні браузери зазвичай не підтримують плагіни так як медіа файли доступні у тегах: video, audio, img.

Атрибути тегу <embed>:
srcURL адреса файлу
typeMIME тип файлу
widthширина об'єкта
heightвисота об'єкта
pluginspageвеб-сторінка плагіна

Тег <embed> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

<embed src="/dani/test.mp4"></embed> <embed src="/dani/js.pdf" type="application/pdf" pluginspage="http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html"></embed>