<dt>

<dt> - назва терміну.

Синтаксис:

<dl> <dt>термін</dt> <dd>опис терміну</dd> </dl>

Параметри:

<dl> - тег <dl>.

<dd> - тег <dd>.

Опис:

<dt> (анг. Description list Term - термін список визначень) HTML тег який вказує назву терміну (визначеня).

Тег <dt> має глобальні атрибути і події.

Приклад:

HTML
мова розмітки гіпертексту
JavaScript
мова програмування
CSS
таблиця стилів
<dl> <dt>HTML</dt> <dd>мова розмітки гіпертексту</dd> <dt>JavaScript</dt> <dd>мова програмування</dd> <dt>CSS</dt> <dd>таблиця стилів</dd> </dl>