<var>

<var> - назва змінної у програмі.

Синтаксис:

<var>...</var>

Опис:

<var> (анг. variable - змінна) HTML тег який вказує на назву змінної у програмі.

Браузер зазвичай текст всередині <var> помічає курсивним.

Тег <var> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

Змінній tik присвоюється значення 10.

<p>Змінній <var>tik</var> присвоюється значення 10.</p>