<col>

<col> - параметри стовпчика таблиці.

Синтаксис:

<table> <col> </table> <table> <colgroup> <col> </colgroup> </table>

Параметри:

<table> - тег <table>.

<colgroup> - тег <colgroup>.

Опис:

<col> HTML тег який вказує параметри для стовпчика таблиці.

Тег <col> обов'язково має бути у середині тегу <table>.

Тег <col> також може бути в середині тегу <colgroup> - коли описуються параметри групи стовпчиків таблиці.

Атрибути тегу <col>:
spanкількість стовпців.
align вирівнювання вмісту стовпця по горизонталі.
width ширина стовпця.

Тег <col> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

1.12.1
1.22.2
1.32.3
<table> <col style="background-color:#3f3e3f;"> <col style="background-color:#fbca11;"> <tr><td>1.1</td><td>2.1</td></tr> <tr><td>1.2</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>1.3</td><td>2.3</td></tr> </table>
ПІБвік
1Стецьків І. В.31
2Стецьків О. М.28
3Матевиш А. М.35
4Голуб М. С.27
<table> <col style="width:50px;"> <colgroup> <col style="background-color:#8fefef;"> <col style="background-color:#e0eafa;"> </colgroup> <tr><th>№</th><th>ПІБ</th><th>вік</th></tr> <tr><td>1</td><td>Стецьків І. В.</td><td>31</td><tr> <tr><td>2</td><td>Стецьків О. М.</td><td>28</td><tr> <tr><td>3</td><td>Матевиш А. М.</td><td>35</td><tr> <tr><td>4</td><td>Голуб М. С.</td><td>27</td><tr> </table>