Date.getTimezoneOffset()

Date.getTimezoneOffset () - повертає зміщення часового поясу у хвилинах відносно часового поясу UTC на поточній локалі.

Синтаксис:

dateObj.getTimezoneOffset()

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

Опис:

getTimezoneOffset() метод об'єкту Date який повертає зміщення часового поясу у хвилинах відносно часового поясу UTC на поточній локалі.

Приклад:

var d= new Date(); var m= d.getTimezoneOffset(); alert(m);