Date.setUTCMilliseconds()

Date.setUTCMilliseconds() - встановлює мілісекунди.

Синтаксис:

dateObj.setUTCMilliseconds(ms)

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

ms - числове ціле значення від 0 до 999 яке вказує мілісекунди.

Опис:

setUTCMilliseconds() метод об'єкту Date який змінює мілісекунди по UTC (Всесвітній координований час).

У деяких браузерах повертає мілісекунди з 01.01.1970.

var d = new Date(); var ms= d.setUTCMilliseconds(1); alert('мілісекунди: '+ms+' в даті: '+Date(ms));

Приклад:

var d= new Date(); d.setUTCMilliseconds(9); alert(d);

Якщо вказати більше число у параметрах ніж допустимий діапазон то зміниться дата і час відносно залишку.

var d= new Date(); d.setUTCMilliseconds(1024); alert(d);