Date.setDate()

Date.setDate() - встановлює день місяця.

Синтаксис:

dateObj.setDate(value)

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

value - числове значення яке вказує день від 1 до 31.

Опис:

setDate() метод об'єкту Date який змінює день місяця і повертає кількість мілісекунд від 01.01.1970 до поточної дати об'єкту.

Приклад:

var d= new Date(); d.setDate(3); alert(d); var d= new Date(); var ms=d.setDate(1); alert(d+' | '+Date(ms));

Якщо вказати більше число ніж днів у місяці то дата зміниться на кількість залишкових днів:

Якщо браузер не підтримує то поверне: Invalid Date.

var d = new Date('28.05 1998'); d.setDate(35); alert(d);

Якщо вказати від'ємне число днів у місяці то дата зміниться на мінус вказаних днів: var d = new Date('28.05 1998'); d.setDate(-5); alert(d);