Date.getUTCMonth()

Date.getUTCMonth() - повертає місяць у форматі UTC.

Синтаксис:

dateObj.getUTCMonth()

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

Опис:

getUTCMonth() метод об'єкту Date який повертає місяць по даті у форматі UTC від 0 до 11 (0 - січень, ... 11 - грудень) з дати об'єкта.

Приклад:

var d= new Date(); var m=d.getUTCMonth(); alert(m); var d = new Date('2012-10-12 19:45:56'); alert(d.getUTCMonth());