Date.getUTCMilliseconds()

Date.getUTCMilliseconds() - повертає мілісекунди у форматі UTC.

Синтаксис:

dateObj.getUTCMilliseconds()

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

Опис:

getUTCMilliseconds() метод об'єкту Date який повертає мілісекунди по даті у форматі UTC від 0 до 999 з дати об'єкта.

Приклад:

var d= new Date(); var ms=d.getUTCMilliseconds(); alert(ms); var d = new Date('2012-10-12 19:45:56'); alert(d.getUTCMilliseconds());