Date.UTC()

Date.UTC() - повертає кількість мілісекунд з 01.01.1970 по вказану дату по UTC.

Синтаксис:

Date.UTC(year, month, day[, hours[, minutes[, seconds[,ms]]]] )

Параметри:

year - рік. Двох або чотирьох знечне число. Рекомендовано чотирьох значне число.

month - місяць, від 0 до 11 (0 - січень,.... 11 - грудень).

day - день, від 1 до 31.

hours - година, від 0 до 23.

minutes - хвилини, від 0 до 59.

seconds - секунди,від 0 до 59.

ms - мілісекунди, від 0 до 999.

Опис:

UTC метод об'єкту Date який повертає кількість мілісекунд з 01.01.1970 по вказану дату по шкалі UTC (Всесвітній координований час).

Метод Date.UTC() є статичний і викликається лише Date.UTC().

Приклад:

var u = Date.UTC(2016,07,06,16,00,05); alert(u); var d=new Date(); var utc = Date.UTC(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); alert(utc);