Date.setMilliseconds()

Date.setMilliseconds() - встановлює мілісекунди.

Синтаксис:

dateObj.setMilliseconds(ms)

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

ms - числове ціле значення від 0 до 999 яке вказує мілісекунди.

Опис:

setMilliseconds() метод об'єкту Date який змінює мілісекунди.

У деяких браузерах повертає мілісекунди з 01.01.1970.

var d = new Date(); var ms= d.setMilliseconds(1); alert('мілісекунди: '+ms+' в даті: '+Date(ms));

Приклад:

var d= new Date(); d.setMilliseconds(9); alert(d);

Якщо вказати більше число у параметрах ніж допустимий діапазон то зміниться дата і час відносно залишку.

var d= new Date(); d.setMilliseconds(1024); alert(d);