Date.length

Date.length кількість параметрів які приймає конструктор.

Синтаксис:

Date.length

Опис:

length властивість об'єкту Date яка містить кількість параметрів яких приймає коструктор new Date() при створені об'єкта.

Зазвичай Date.length має значення 7.

Приклад:

alert(Date.length);