Date.setUTCSeconds()

Date.setUTCSeconds() - встановлює секунди по UTC.

Синтаксис:

dateObj.setUTCSeconds(second [,ms])

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

second - обов'язкове числове значення від 0 до 59 яке вказує секунди.

ms - числове значення від 0 до 999 яке вказує мілісекунди.

Опис:

setUTCSeconds() метод об'єкту Date який змінює секунди по UTC.

Якщо параметр ms не вказано то береться з Date.getUTCMilliseconds.

У деяких браузерах повертає мілісекунди з 01.01.1970.

var d = new Date(); var ms= d.setUTCSeconds(1); alert('мілісекунди: '+ms+' в даті: '+Date(ms));

Приклад:

var d= new Date(); d.setUTCSeconds(0); alert(d);

Якщо вказати більше число у параметрах ніж допустимий діапазон то зміниться відносно залишку.

var d= new Date(); d.setUTCSeconds(69); alert(d);