Date.getUTCDay()

Date.getUTCDay() - повертає номер дня у тижні у форматі UTC.

Синтаксис:

dateObj.getUTCDay()

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

Опис:

getUTCDay() метод об'єкту Date який повертає номер дня у тижні по даті у форматі UTC від 0 до 6 (0 - неділя, ... 6 - субота) з дати об'єкта.

Приклад:

var d= new Date(); alert(d.getUTCDay()); var d = new Date('2012-10-12'); alert(d.getUTCDay());