Date.getVarDate()

Date.getVarDate() - повертає значння VT_DATE.

Синтаксис:

dateObj.getVarDate()

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

Опис:

getVarDate() метод об'єкту Date використовується при взаємодії JavaScript з COM-об'єктами, об'єктами ActiveX та іншими об'єктами, які приймають і повертають значення дати в форматі VT_DATE.

Підтримується лише у баузерах Microsoft.

Приклад:

var d= new Date(); if(d.getVarDate){ var m=d.getVarDate(); alert(m); }else alert('Ваш браузер не підтримує метод getVarDate');