Date.setMonth()

Date.setMonth() - встановлює місяць.

Синтаксис:

dateObj.setMonth(month, [day])

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

month - обов'язкове числове значення від 0 до 11 яке вказує місяць.

day - числове значення від 1 до 31 яке вказує день місяця.

Опис:

setMonth() метод об'єкту Date який змінює місяць в даті об'єкту.

Якщо параметр day не вказано то береться з Date.getDate().

У деяких браузерах повертає мілісекунди з 01.01.1970.

var d = new Date(); var ms= d.setMonth(3); alert('мілісекунди: '+ms+' в даті: '+Date(ms));

Приклад:

var d= new Date(); d.setMonth(9); alert(d);

Якщо вказати більше число у параметрах month або day то дата зміниться на кількість залишкових днів (місяців).

var d= new Date(); d.setMonth(13,4); alert(d);