Date.toLocaleTimeString()

Date.toLocaleTimeString() - повертає рядок який містить тільки час у регіональному представлені.

Синтаксис:

dateObj.toLocaleTimeString();

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

Параметри:

locales - не обов'язковий параметр. Мітка BCP 47 або масив міток. Детальніше про опцію у об'єкті Intl.DateTimeFormat.

options - не обов'язковий параметр. Об'єкт з опціями. Детальніше про опції у об'єкті Intl.DateTimeFormat.

Опис:

toLocaleTimeString() метод об'єкту Date який повертає рядок з лише часом у регіональному представлені, тобто мовно залежна.

Не усі браузери підтримують параметри: locales і options, і опції параметрів.

Приклад:

var d=new Date(); alert(d.toLocaleTimeString()); var d = new Date(); var options = { hour: 'numeric', minute: 'numeric', second: '2-digit' }; alert(d.toLocaleTimeString('uk-UA', options));