Date.setUTCMinutes()

Date.setUTCMinutes() - встановлює хвилини по UTC.

Синтаксис:

dateObj.setUTCMinutes(minute [,second [,ms]])

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

minute - обов'язкове числове значеня від 0 до 59 яке вказує хвилини.

second - числове значення від 0 до 59 яке вказує секунди.

ms - числове значення від 0 до 999 яке вказує мілісекунди.

Опис:

setUTCMinutes() метод об'єкту Date який змінює хвилини по UTC.

Якщо параметри second, ms не вказані то вони беруться з Date.getUTCSeconds(), Date.getUTCMilliseconds.

У деяких браузерах повертає мілісекунди з 01.01.1970.

var d = new Date(); var ms= d.setUTCMinutes(1); alert('мілісекунди: '+ms+' в даті: '+Date(ms));

Приклад:

var d= new Date(); d.setUTCMinutes(0); alert(d);

Якщо вказати більше число у параметрах ніж допустимий діапазон то зміниться відносно залишку.

var d= new Date(); d.setUTCMinutes(69); alert(d);