Float32Array

Float32Array - типізований масив 32-бітних чисел з плаваючою крапкою.

Синтаксис:

mas = new Float32Array( length ); mas = new Float32Array( array );

Параметри:

mas - змінна якій присвоюється типізований масив.

length - довжина масиву (кількість елементів у масиві). Зверніть увагу що довжина масиву вказується при створені масиву Float32Array і вподальшому змінити її не можна.

array - масив з якого буде створено типізований масив.

Опис:

Float32Array типізований масив 32-бітних чисел з плаваючою крапкою з діапазоном від 1.2x10-38 до 3.4x1038.

Відміність масиву типізованого Float32Array від звичайного масиву Array полягає в тому що масив Float32Array призначений лише для 32 бітних чисел з плаваючою крапкою і має незміний розмір масиву. Довжина масиву вказується при створенні масиву за допомогою параметра length.

Float32Array як типізований масив наслідує всі властивості і методи у об'єкта TypedArray.

Приклад:

alert( 'name: '+Float32Array.name ); var arr=new Float32Array(10); alert( 'length: '+arr.length ); var mas = new Float32Array(2); mas[0]=100; mas[1]=101; alert( mas[0] ); //100 var mas = new Float32Array( [1.1, 2, 3.1] ); alert( mas[0] ); var mas = new Float32Array( [15.2, 2, 3.5, 6.1] ); var mas2=mas.sort(); alert(mas2); var arr=new Float32Array(3); arr[0]=0.5; arr[1]=1.2; arr[2]=2.1; alert( arr.join('|') );