Array.of()

Array.of() - цей метод створює новий масив Array.

Синтаксис:

Array.of( element0 [, element1 [... [, elementN ]]])

Параметри:

element N - елементи для створення масиву.

Опис:

of() метод об'єкту Array який повертає новий масив, аналогічно конструктору Array лише з різницею обробки параметру. А саме Array.of(3) створює масив з одним елементом (3) , в той час як Array(3) створює масив з 3 елементами, кожен з я дорівнює undefined (undefined,undefined,undefined).

Приклад:

var mas=Array(10); var mas2=Array.of(10); alert('Array:'+mas+' Array.of:'+mas2); var mas = Array.of(12, 5, 1, "JS"); alert(mas);