Int8Array

Int8Array - типізований масив 8-бітних цілих чисел в порядку платформи байтів.

Синтаксис:

mas = new Int8Array( length ); mas = new Int8Array( array );

Параметри:

mas - змінна якій присвоюється типізований масив.

length - довжина масиву (кількість елементів у масиві). Зверніть увагу що довжина масиву вказується при створені масиву Int8Array і вподальшому змінити її не можна.

array - масив з якого буде створено типізований масив.

Опис:

Int8Array типізований масив 8-бітних цілих чисел діапазону від -128 до 127.

Відмінність масиву типізованого Int8Array від звичайного масиву Array полягає в тому що масив Int8Array призначений лише для 8 бітних цілих чисел і має незміний розмір масиву. Довжина масиву вказується при створенні масиву за допомогою параметра length.

Int8Array як типізований масив наслідує всі властивості і методи у об'єкта TypedArray.

Приклад:

alert( 'name: '+Int8Array.name ); var arr=new Int8Array(10); alert( 'length: '+arr.length ); var mas = new Int8Array(2); mas[0]=2; mas[1]=1; alert( mas[0] ); //2 var mas = new Int8Array( [1, 2, 3] ); alert( mas[0] ); var mas = new Int8Array( [8, 20, 3, 6] ); var mas2=mas.sort(); alert(mas2); var arr=new Int8Array(3); arr[0]=21; arr[1]=8; arr[2]=17; alert( arr.join('|') );