Array.every()

Array.every() - перевіряє, чи задовольняють всі елементи масиву умови, задані в переданії функції.

Синтаксис:

arr.every( callback[, thisArg ])

Параметри:

callback - Функція перевірки кожного елемента, приймає три аргументи:

thisArg - Необов'язковий параметр. Значення, що використовується в якості this при виконанні функції callback.

Опис:

Метод every() викликає передану функцію callback один раз для кожного елемента, присутнього в масиві до тих пір, поки не знайде такий, для якого callback поверне помилкове значення (значення, що стає рівним false при приведенні його до типу Boolean). Якщо такий елемент знайдений, метод every() негайно поверне false. В іншому випадку, якщо callback поверне true для всіх елементів масиву, метод every() поверне true.

Для перевірки чи хочаб один елемент задовільняє функцію використовують метод some.

Приклад:

function ev(element){return element<10;} var a = [1,3,7,4,8,2]; alert(a.every(ev)); //true