Array.findIndex()

Array.findIndex() - складний пошук у масиві з отриманням індекса.

Синтаксис:

arr.findIndex(callback[, thisArg]);

Параметри:

callback - Функція, викликає для кожного значення в масиві, приймає три аргументи:

thisArg - Необов'язковий параметр. Значення, що використовується в якості this при виконанні функції callback.

Опис:

findIndex() метод об'єкту Array який викликає передану функцію callback один раз для кожного елемента, присутнього в масиві, до тих пір, поки вона не поверне true. Якщо такий елемент знайдений, метод findIndex негайно поверне індекс цього елемента. В іншому випадку, метод findIndex поверне -1.

Для повернення значення знайденого в масиві елемента існує find.

Метод Array.findIndex() входить у специфікацію ES2015.

Приклад:

var mas=[3,7,32,98,6,5,3]; var a=mas.findIndex(function(e){return e==5}); alert(a); var mas=[7,45,67,39,10,12]; function f(value){return value==10;} var index =mas.findIndex(f); alert('10 знайдено в масиві за індексом: '+index);