Array.toSource()

Array.toSource() - повертає рядкове представлення вихідного коду масиву.

Синтаксис:

arr.toSource()

Опис:

toSource метод об'єкту Array який повертає наступні значення:

Цей метод зазвичай викликається всередині двигуна JavaScript, а не явно в коді. Ви можете викликати toSource під час налагодження для перегляду вмісту масиву.

Не є частиною будь-якого стандарту. Не усі браузери підтримують.

Приклад:

var a = new Array(1,2, 3,4,5); if(a.toSource){ alert(a.toSource()); //[1,2,3,4,5] }else alert("Ваш браузер не підтримує метод Array.toSource()");