Uint8ClampedArray

Uint8ClampedArray - типізований масив 8-бітних цілих чисел.

Синтаксис:

mas = new Uint8ClampedArray( length ); mas = new Uint8ClampedArray( array );

Параметри:

mas - змінна якій присвоюється типізований масив.

length - довжина масиву (кількість елементів у масиві). Зверніть увагу що довжина масиву вказується при створені масиву Uint8ClampedArray і вподальшому змінити її не можна.

array - масив з якого буде створено типізований масив.

Опис:

Uint8ClampedArray типізований масив 8-бітних цілих чисел в діапазоні від 0 до 255.

Відмінність масиву типізованого Uint8ClampedArray від звичайного масиву Array полягає в тому що масив Uint8ClampedArray призначений лише для 8 бітних цілих чисел від 0 до 255 і має незміний розмір масиву. Довжина масиву вказується при створенні масиву за допомогою параметра length.

Якщо присвоюється значення більше 255 або менше 0 - тоді значення буде 255 або 0.

Uint8ClampedArray як типізований масив наслідує всі властивості і методи у об'єкта TypedArray.

Приклад:

alert( 'name: '+Uint8ClampedArray.name ); var arr=new Uint8ClampedArray(10); alert( 'length: '+arr.length ); var mas = new Uint8ClampedArray(2); mas[0]=0; mas[1]=255; alert( mas[0] ); //0 var mas = new Uint8ClampedArray( [175, 22, 34, 10] ); alert( mas[0] ); var mas = new Uint8ClampedArray( [108, 2, 3, 60] ); var mas2=mas.sort(); alert(mas2); var arr=new Uint8ClampedArray(3); arr[0]=21; arr[1]=8; arr[2]=22; alert( arr.join('|') );