Array.includes()

Array.includes() - визначає, чи містить масив певний елемент.

Синтаксис:

array.includes(searchElement[, fromIndex]);

Параметри:

searchElement - елемент який необхідно шукати.

fromIndex - Необов'язковий параметр. Позиція в масиві, з якої починати пошук елемента searchElement; за умовчанням встановлена ​​в 0.

Опис:

includes() метод який шукає елемент в масиві і повертає true якщо такий елемент є або false якщо такого елемента немає.

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

var a = [1,2,3,4,5,6]; c=a.includes(3); alert(c); var mas = new Array(1, 3, 12, 16, 17, 21, 9); alert( mas.includes(5) ); //false var mas = new Array("5", "пара", "9", 25, 9); alert( mas.includes(9, 3) ); //true