Array.forEach()

Array.forEach() - виконує вказану функцію для кожного елемента в масиві.

Синтаксис:

array1.forEach(callbackfn[, thisArg]);

Параметри:

callbackfn - Функція, яка приймає до 3 параметрів. Метод forEach викликає функцію callbackfn по одному разу для кожного елемента масиву.

thisArg - не обов'язково вказувати. Об'єкт, на який може посилатися ключове слово this в функції callbackfn .Якщо параметр thisArg опущений, як значення this використовується undefined.

Опис:

forEach() метод об'єкту Array який викликає функцію callbackfn по одному разу для кожного елемента масиву в порядку зростання індекса. Функція зворотного виклику не викликається для відсутніх елементів масиву. Крім об'єктів масиву, метод forEach може використовуватися будь-яким об'єктом, що має властивість length і володіє чисельно проіндексованими іменами властивостей.

Синтаксис функції зворотного виклику виглядає наступним чином: function callbackfn (value, index, array1) При оголошенні функції зворотного виклику можна використовувати до трьох параметрів.

Приклад:

function ShowResults(value, index, ar) { alert("value: " + value+" index: " + index); } var letters = [ 'а' , 'б' , 'в' ]; letters.forEach(ShowResults);