Array.sort()

Array.sort() - сортує елементи масиву і повертає відсортований масив.

Синтаксис:

arr.sort([ sortFunction ]);

Параметри:

sortFunction - Необов'язковий параметр. Вказує функцію, що визначає порядок сортування. Якщо опущений, масив сортується відповідно до значень кодових точок кожного символу Unicode, отриманих шляхом перетворення кожного елемента в рядок.

Опис:

sort() метод об'єкту Array який сортує масив.

Якщо вказати функцію в аргументі sortFunction, то вона повинна повертати одне з наступних значень:

Приклад:

var mas=[16,7,45,0,9,2,3]; mas.sort(); alert(mas); //[0,16,2,3,45,7,9]

Сортування масиву методом sort з використанням функції сортування:

function sor(a,b){ if(a>b) return -1; if(a<b) return 1; return 0; } var mas=[16,7,45,0,9,2,3]; mas.sort(sor); alert(mas); //[45,16,9,7,3,2,0] var mas = new Array(1, 9, 8, 2, "JS"); mas.sort(); alert( mas );