Array.fill()

Array.fill() - заповнює всі елементи масиву від початкового до кінцевого індекса одним значенням.

Синтаксис:

arr.fill( value[, start = 0[, end = this.length]])

Параметри:

value - Значення, що заповнює масив.

start - Необов'язковий параметр. Початковий індекс.

end - Необов'язковий параметр. Кінцевий індекс.

Опис:

fill() метод об'єкту Array який заповнює масив вказаним значенням.

Приклад:

var a = [1,2,3,4,5,6]; c= a.fill(3); //a==с alert(c); //"3,3,3,3,3,3" a.fill("0",3,5); //"1,2,3,0,0,6" var mas = new Array(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); mas.fill(2); alert(mas); var mas = new Array(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); mas.fill(3, 0, 5); alert(mas);