Array.find()

Array.find() - повертає значення в масиві, якщо елемент задовольняє умові переданої функції. В іншому випадку повертається undefined.

Синтаксис:

arr.find( callback [,thisArg ])

Параметри:

callback - Функція, викликає для кожного значення в масиві, приймає три аргументи:

thisArg - Необов'язковий параметр. Значення, що використовується в якості this при виконанні функції callback.

Опис:

find() метод об'єкту Array який викликає передану функцію callback один раз для кожного елемента в масиві, до тих пір, поки вона не поверне true. Якщо такий елемент знайдений, метод find негайно поверне значення цього елемента. В іншому випадку, метод find поверне undefined.

Використовується для складного пошуку значення в масиві, для звичайного пошуку використовуйте метод: Array.indexOf().

Не підтримують старі браузери.

Для повернення індексу знайденого в масиві елемента існує метод findIndex().

Приклад:

var mas=[3,7,32,98,6,5,3]; var a=mas.find(function(e){return e==5}); alert(a); function f(a){ if( a>10 && a<15 ) return true; else return false; } var mas = new Array(1, 3, 12, 16, 17, 21, 9); var el = mas.find( f ); alert( el ); var mas= new Array('ЯваСкрипт','JS','JavaScript'); var s=mas.find(function(value){return value=='JS';}); if(s==undefined)alert('значення "JS" НЕ знайдено вмасиві'); else alert('значення "JS" знайдено вмасиві');