Array.indexOf()

Array.indexOf() - пошук елемента у масиві.

Синтаксис:

arr.indexOf( searchElement [, fromIndex = 0])

Параметри:

searchElement - Шуканий елемент в масиві.

fromIndex - Індекс, з якого починати пошук. Якщо індекс більше або дорівнює довжини масиву, повертається -1, що означає, що масив навіть не проглядається. Якщо індекс є негативним числом, він трактується як зміщення з кінця масиву. Зверніть увагу: якщо індекс негативний, масив все одно проглядається від початку до кінця. Якщо розрахований індекс виявляється менше 0, пошук ведеться по всьому масиву. Значення за замовчуванням дорівнює 0, що означає, що проглядається весь масив.

Опис:

indexOf() метод об'єкту Array який порівнює значення searchElement з елементами в масиві, використовуючи суворе порівняння (такий же метод використовується оператором ===) і повертає індекс знайденого елемента.

Якщо елемент не знайдено повертає -1.

Для пошуку з кінця масиву використовують lastIndexOf. Для складного пошуку використовуйте метод Array.find().

Приклад:

var a = [4,6,7,3,12,1,0,3]; s=a.indexOf(1); alert(s); //5 var arr=new Array(15, "три", 3, 4); alert( arr.indexOf("три") ); //1 var arr=new Array(55, 36, 8, 96, 2, 41, 7); alert( arr.indexOf(0) ); //-1