frames.length

frames.length - кількість фреймів.

Синтаксис:

frames.length

Параметри:

frames - об'єкт frames.

Опис:

length властивість об'єкту frames яка містить кількість

<frame> і <iframe>
у документі.

Зверніть увагу! Згідно політики браузера доступ до властивостей iframe таких як window, document і т.п. можливий лише тоді коли iframe має той самий домен що і веб-сайт.

Приклад:

alert(frames.length); Отримуємо список адрес iframe: var url=[]; for(i=0; i<frames.length;i++) url.push(frames[i].location.href); alert( url );