opener

window.opener - посилання на вікно, яке відкрило поточне вікно.

Синтаксис:

window.opener;

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати.

Опис:

opener властивість об'єкту window яка містить посилання на вікно з якого було відкрило поточне вікно через.

Якщо поточне вікно не було відкрите через інше вікно то opener дорівнює null.

Зверніть увагу що за політикою безпеки браузера Ви не можете змінювати документ у вікні opener якщо він має інший домен.

Приклад:

alert(opener);

Адреса сайту з якого було відкрите поточне вікно у новому вікні:

if(opener==null) alert('Вікно не було відкрите у новому вікні.'); else alert('Поточне вікно було відкрито у новому вікні з адреси: '+opener.location.href); var w=open('about:blank'); w.document.write('<h3>Приклад виклику методу <a href="//яваскрипт.укр/alert">alert()</a> у вікні яке відкрило поточне вікно.</h3><div><input id="text" value="текст"><button onclick="opener.alert(document.getElementById(\'text\').value);">повідомлення</booton></div>'); w.focus();