menubar

window.menubar - повертає об'єкт menubar.

Синтаксис:

window.menubar;

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

Опис:

menubar властивість об'єкту window яка містить об'єкт menubar, що представляє панель меню у браузері.

Приклад:

alert(window.menubar.visible);