personalbar

window.personalbar - повертає об'єкт personalbar.

Синтаксис:

window.personalbar;

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

Опис:

personalbar властивість об'єкту window яка містить об'єкт personalbar, що представляє особисту панель у браузері.

Приклад:

alert(window.personalbar.visible);