setResizable()

window.setResizable() - включає/виключає можливість змінювати розмір вікна.

Синтаксис:

window.setResizable( isResizable );

Параметри:

window - об'єкт window.

isResizable - логічне значення, true або false.

Опис:

setResizable() метод об'єкту window який включає/виключає можливість змінювати розмір вікна браузера.

Якщо isResizable вказано false то блокується можливість змінювати розмір вікна, якщо true то дозволяється змінювати розмір вікна.

Метод setResizable() є застарілим. Тому він може не підтримуватися у браузері або поведінка цього методу можу бути різна.

Приклад:

if(window.setResizable) setResizable(false); else alert('Ваш браузер НЕ підтримує setResizable'); if( window.setResizable ) setResizable(true);