removeEventListener()

removeEventListener() - видаляє подію з об'єкту.

Синтаксис:

object.removeEventListener(event, function, useCapture);

Параметри:

object - об'єкт у якому призначається подія. Об'єктом може бути window, document, Element або інший об'єкт який підтримує події.

event - рядок що містить назву події. Наприклад: "click", "load", "focus".

function - функція яка присвоюється події.

useCapture - не обов'язково вказувати. Логічне значення чи видаляти подію з спливаючої фази.

Опис:

removeEventListener() метод об'єкту window, document, Element та інших об'єктів які підтримують події. Метод дозволяє видаляти обробників подій які були додані до об'єкту за допомогою методу addEventListener().

Не можна видалити метод де функція передана є анонімною.

Приклад:

function test(e){alert(e);} //додаємо подію document.addEventListener("click", test); //видаляємо подію document.removeEventListener("click", test);

Подія буде видалена:

function test(e){alert(e);} document.addEventListener("click", test, true); document.removeEventListener("click", test, true);

Подія НЕ буде видалена:

function test(e){alert(e);} document.addEventListener("click", test, true); document.removeEventListener("click", test, false);

Не можливо видалити обробник подій якщо функція яка передається є анонімною:

document.addEventListener("click", function(){alert("test");}); document.removeEventListener("click", function(){alert("test");});