setInterval()

window.setInterval() - виконує функцію/код через вказаний інтервал.

Синтаксис:

var intervalID = window.setInterval(func, delay[, param1, param2, ...]); var intervalID = window.setInterval(code, delay);

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати.

intervalID - зміна яка отримує id інтервалу. Який може бути використаний для window.clearInterval().

func - функція яка має виконуватися через заданий інтервал.

dalay - число мілісекунд через які виконається функція чи код.

param1, param2 - параметри які передаються функції.

code - рядок з кодом JavaScript.

Опис:

setInterval метод об'єктка window який виконує функцію/код через заданий інтервал.

Якщо передавати this як параметр, то він завжди буде не правельний.

Різниця між setInterval() і setTimeout() в тому що setInterval() виконує функцію/код доти доки не видалиться за допомогою clearInterval(), а setTimeout() виконується лише раз.

Приклад:

window.setInterval('alert(0);',5000);