resizeTo()

window.resizeTo() - змінює розмір вікна.

Синтаксис:

window.resizeTo( aWidth , aHeight )

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

aWidth - ціле число , яке представляє нове outerWidth в пікселях ( в тому числі смуг прокрутки, заголовка вікна і т.д.).

aHeight - являє собою ціле значення , що представляє нове outerHeight в пікселях ( в тому числі смуг прокрутки, заголовка вікна і т.д.).

Опис:

resizeTo() метод об'єкту window який змінює розмір вікна.

Приклад:

window.resizeTo(500, 600); w=window.open('http://яваскрипт.укр','windowTo'); w.resizeTo(480,360);